Search in the website:

17/12/2016 / Mašinska škola Pančevo

Intervju

Event info

Date: 17/12/2016
Location: Mašinska škola Pančevo
Address: Braće Jovanovića 103a Pančevo

Iako je deseta radionica, održana 17. decembra 2016. godine, nosila naziv Intervju, analiza domaćeg zadatka je, zbog više subjektivnih i objektivnih razloga, odložena za posle Nove godine. Čas je protekao u predstavljanju strukture i sektora svake novinske redakcije, podele nadležnosti i odgovornosti između kolega i koleginica – ko obavlja koji deo posla, pre no što „medijski proizvod” stigne pred čitaoce, slušaoce i gledaoce. Bilo je reči o uređivačkoj politici i uređivačkom konceptu, a teorijsko predavanje osvetlilo je sve osobine antrfilea kao oblika novinarskog izražavanja. Polaznici su gledali dva priloga dopisinika BBC-a iz Kine  o neuspešnom pokušaju da tokom kampanje intervjuiše nezavisnu kandidatkinju za odbornicu na lokalnim izborima, u čemu ga je sprečilo dvadesetak muškaraca, kao i šta ju je pitao kada je konačno uspeo da pred njom upali kameru i mikrofon.

Predavači su na kraju časa polaznike podelili u dve grupe i zadali im zadatak da za sledeću radionicu formiraju redakcije, podele uloge i pripreme TV dnevnik koji će biti sniman i komentarisan.