Search in the website:

03/12/2016 / Mašinska škola Pančevo

Naslovna kompozicija

Event info

Date: 03/12/2016
Location: Mašinska škola Pančevo
Address: Braće Jovanovića 103a Pančevo

Na radionici održanoj 3. decembra 2016. godine, osmoj po redu, polaznici kursa OŠN „Omnibus” naučili su od kojih vrsta naslova se sastoji naslovna kompozicija, kakva je njena uloga i zašto je važno da bude istinita, a atraktivna. Čuli su da su u velikim redakcijama zaposleni urednici čiji je posao samo da daju naslove, čemu služi zvezdica u naslovima u tabloidima i koja pravila preloma treba poštovati da bi naslovna kompozicija i grafički bila korektno predstavljena. Vežbali su sastavljanje drugačije naslovne kompozicije za tekstove koji su objavljeni u novinama, i naučili čemu služi i kako se piše najava. Prisutni su razgovarali o posledicama jednog od najvećih nenamernih eksperimenta u istoriji informisanja – adaptaciji radio-drame H. Dž. Velsa „Rat svetova”, u produkciji Teatra Merkjuri i režiji Orsona Velsa, koja je emitovana širom SAD 30. oktobra 1938. godine. Do kraja radionice su čitali i analizirali izveštaje o susretu sa izbeglicama iz Avganistana i Nigerije, koji je, sudeći po tekstovima, ostavio snažan utisak na polaznike.