Search in the website:

22/10/2016 / Mašinska škola Pančevo

Novinarstvo kao profesija

Event info

Date: 22/10/2016
Location: Mašinska škola Pančevo
Address: Braće Jovanovića 103a Pančevo

Kurs Omladinske škole novinarstva „Omnibus” nastavljen je 22. oktobra 2016. godine radionicom na kojoj su mentori predstavili novinarstvo kao profesiju. Krenuli su od definicije informacije, o tome šta sve podrazumeva pojam komunikacija; kakva je uloga novinara kao posrednika u javnoj komunikaciji; o društvenoj funkciji, zadacima, obavezama i svrsi sredstava masovnog informisanja, da bi razgovor bio nastavljen analizom sličnosti i razlika između dnevnih i nedeljnih, opštih i specijalizovanih, nacionalnih i lokalnih novina, kao i informativnih glasila i ilustrovanih magazina. Bilo je reči o tome kako je nastala „žuta“ ili bulevarska štampa, čuli su nekoliko zanimljivosti i kurioziteta o ovoj profesiji, zašto se za medije kaže da su „sedma sila” i „četvrti stub društva”, kao i kako je nastala novinarska patka.

Polaznici su saznali da je najkraća definicija novinarstva sadržana u jednačini Zanat + moral = novinarstvo. Radionica je završena razgovorom o osobinama koje svakako treba da imaju novinari i o onima koje nipošto ne smeju, kao i o tome koje sposobnosti treba da razvijaju i koje veštine treba da usavršavaju, nakon čega su dobili zadatak da prepoznaju mehanizme maniplacije u vežbi „Imaš informaciju – nemaš kontekst“.