Search in the website:

10/12/2016 / Mašinska škola Pančevo

Osećaj za detalj

Event info

Date: 10/12/2016
Location: Mašinska škola Pančevo
Address: Braće Jovanovića 103a Pančevo

Modelima manipulacije, saznajnim tehnikama, novinarskoj etici i osećaju za detalj se tokom kursa OŠN „Omnibus” poklanja naročita pažnja, pa je čitava deveta radionica, održana 10. decembra 2016. godine, bila posvećena sitnicama koje često presudno utiču na sadržaj teksta ili na razumevanje neke pojave o kojima novinari pišu. Predavači su naveli i nekoliko primera iz novinarske prakse kada su detalji nesrazmerno uticali na kvalitet teksta ili kada je neka „usputna” informacija otkrivala pravu sadržinu nekog događaja ili odnosa. Analizirane su fotografije sa „skrivenim porukama” i izvedena vežba „Dvadeset sekundi – sto dvadeset detalja”. Polaznici su saznali i osnovne karakteristike intervjua kao oblika novinarskog izražavanja i izjasnili se o tome koju bi ličnost rado intervjuisali i šta bi je pitali. Svaki polaznik je dobio zadatak da razgovara sa jednim poznatim Pančevcem ili Pančevkom i da od tog razgovora načini intervju.