Search in the website:

19/11/2016 / Mašinska škola Pančevo

Proširena informacija

Event info

Date: 19/11/2016
Location: Mašinska škola Pančevo
Address: Braće Jovanovića 103a Pančevo

Polaznici Omladinske škole novinarstva „Omnibus“ nastavili su da osvajaju oblike novinarskog izražavanja 19. novembra 2016. godine, na radionici na kojoj su izučavali proširenu informaciju, sa i bez fotografije. Razgovor se vodio o modelima komunikacije novinara sa javnošću, sa onima koji se osećaju prozvanima, ali i o internim komunikacijama – sa novinarskim izvorima, sa  anonimnim sagovornikom, sa drugim slučajnim saradnicima, uopšte, o načinima prikupljanja informacija i daljeg baratanja njima. Pored toga, pričalo se o uredničkim intervencijama i o dobrim i lošim stranama odnosa koji bi se mogli opisati kao „Novinar, moj prijatelj“. Polaznici su naročito bili zadovoljni kada su čuli Deset novinarskih zapovesti, a bila im je interesantna i vežba u kojoj su tražili greške i informacije koje nedostaju na plakatima kojima se najavljuju kulturni događaji.