Search in the website:

Kristijan Balteanu

Cristian Bălteanu s-a născut la Zrenjanin (Becskerek/Petrovgrad) la 9 decembrie 1974. Nicicând nu a trăit în acest oraș. Din copilărie, respiră aerul panciovean și calcă pe străzile acestui oraș. A promovat limba și literatura română la Catedra de Romănistică la Facultatea de Filozofie din Novi Sad și este profesor de limba și literatura română. Pe lângă munca didactică, se ocupă și cu ziaristica, muzica, desen, poezie și este traducător autorizat de limba română.

În ziaristică este din copilărie; a crescut la Casa de Presă și Editură „Libertatea” unde mama lui a fost angajată pe postul de ziarist. În timpul școlarizării, a scris la ziarele școlare, iar pe parcursul studiilor, este redactor și crainic al emisiunii pentru tineret în limba română „Sâmbăta pe unda medie” la Radio Novi Sad. Scrie la săptămânalul „Libertatea”, revista pentru tineret „Tinerețea” și lucrează ca ziarist-reporter, la info-desk al Postului de Radio şi Televiziunea Panciova. Este unul din fondatori ai emisiunii în limba română „Banatica” la Televiziunea Panciova. La Radio Panciova redactează și poartă emisiunile „Eko patrola” și „Urbani turbani”. În același timp, activează ca ziarist colaborator la săptămânalul „Pančevac”, scrie la revista „Vreme”, cotidianul „Danas”, buletinul „XX vek”, revistele „Urban Bug” și „Quick Look”, la publicaţia „Cuvântul Românesc”, portalul internet „Exilium” și îşi dă contribuţia modestă la Radio Studio B, în calitate de fono reporter din Panciova.

Actualmente se ocupă cu ziaristica ca freelancer și coordonator al programului Radio „Omnibus”.

Ca traducător autorizat de limba română, traduce toate proiectele transfrontaliere importante dintre România și Serbia, dar și toate celelalte acte, precum și poezie și proză.

Este membru la biblioteca din Panciova precum și membru al formației de muzica rock’n’roll EL BUZZ.