Search in the website:

Miljana Novaković

Miljana Novaković – rođena je 1979. godine u Pančevu. Nakon završetka školovanja u Gimnaziji „Uroš Predić“ upisuje Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, i studira na Katedri za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću, ali se koju godinu kasnije rasplinjuje u mnoštvu drugih interesovanja.

Pohađala je školu novinskog novinarstva POPREKO (Pančevački Omladinski PREss Klub), koju je u jesen 2001. godine organizovala Pančevačka novinarska radionica u saradnji sa Domom omladine Pančevo, a uz finansijsku podršku Japan Volunteer Centra. Prepoznaje novinarstvo kao jedan od najefikasnijih vidova promocije građanskih prava i sloboda, i borbe protiv društvene nepravde. Do 2005. godine radi kao honorarna saradnica nedeljnika „Pančevac“.

Trenutno je zaposlena kao administrativna referentkinja.