Search in the website:

Despre proiect

Donatorul principal: Fondația TRAG în cadrul proiectului ”Comunității active”

Denumirea proiectului: RADIOUL CIVIC PENTRU TINERET ”OMNIBUS”

Locul realizării și suportul la proiect: Școala Medie de Mechanică ”Pančevo” Panciova

Durata proiectului: septembrie 2016 – februarie 2017

Unul dintre cele mai mari probleme ale tinerilor din Panciova în domeniul informării, este neexistența spațiului informativ care se adresează tinerilor din context educativ-informativ, iar care ar trebui să fie dirijat spre realizarea obiectivelor de participare activă și exprimare a tinerilor în viața publică cu scopul îmbunătățirii vieții societății locale.

Inițiativele instituționale existente sunt direcționate spre informare care nu depășește informarea despre evenimentele distractive în oraș, iar formal se rețin la nivelul de afișe și/sau prezentare cu aspect publicitar. În acest sens, este evident că tinerilor din Panciova nu este oferit niciun spațiu adecvat și modern echipat pentru interacțiunea mai activă care ar iniția și accentua afinități activistice și critice la tinerii și societatea locală în general, cu intenția efectuării drepturilor lor umane, necesităților și afinităților lor. Spațiul care ni l-am imaginat, va fi deschis și pentru alte grupuri și indivizi care se ocupă activ de rezolvarea problemelor în comunitatea locală, și anume în forma de atelier/post de radio, care întotdeauna va fi prezentă în spațiul mass-media și ar munci la promovarea capacităților educaționale locale.

Astăzi unele grupuri de tineri din oraș, activează în cadrul OSC, dar este vizibil că aceasta funcționare nu trece volumul angajamentului indivizilor interesați, mai precis, tinerii NU SUNT constant și adecvat informați nici angajați în domeniul problematicii vieții comunității locale.

Suntem de părere că un post de radio internet, ca forma inițială de creare de rețele, are potențial de conectare a tuturor participanților în comunitatea locală, adică acest centru să aibă putere necesară și capacitate ca tinerilor din Panciova să le permită ca întotdeauna să fie în contact cu problematica, evenimentele și fluxul de informații, precum și să realizeze potențialele lor prin exprimare și schimb de idei și flux de experiențe.

GRUPUL TARGET, în primul rând sunt tinerii (clasele supreme ale școlii elementare, școala medie și studenți), precum și restul tinerilor din localitățile vecine ale orașului Panciova, inclusiv Belgrad, din toate grupurile etnice (mai concret: Satu Nou și Doloave – români, Iabuca, Glogoni și Caciarevo – macedonieni, Voilovița – maghiari, slovaci, Padina și Covăcița – slovaci, precum și populația rromă). La fel, obiectivul este și ca adulții care se ocupă de activism civic, să fie incluși în program și să participe în munca acestui pot de radio.

NUMĂRUL DE PERSOANE cuprinse de proiect este câteva mii (de la 1000 până la 3000) de participanți, activiști la proiect, ascultători de radio și mediul lor. Mai concret, participarea activă va avea un număr de 15 tineri (în acest ciclu) care ar constitui axa redacției de radio, și care vor dobândi cunoștințele generale din domeniul jurnalisticii, drepturile copiilor și activismul tinerilor. Această redacție va fi formată din elevi din diferite școli.

Criteriile de alegere a membrilor de redacție, subînțelege în primul rând, succes înalt la școală (preferat dar nu crucial) și/sau un grad înalt de motivație. Copiii și tinerii interesați ar trebui să promoveze un test de exprimare în scris și oral (eseu sau știre), după ce vor fi încadrați în redacție/atelier jurnalistic, unde vor fi instruiți în domeniul jurnalisticii la radio și jurnalisticii în general. La fel, cei care sunt interesați de producția de program vor avea oportunitatea să se pregătească pentru administrarea programelor de montaj audio și video și conducerea echipamentului de difuzare și amplificatoare.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Organizarea și punerea în funcțiune a unui post de radio-internet care va reprezinta o platformă deschisă de educație, informare și organizare a tinerilor din comunitatea locală, precum și toții cei interesați de acest mod de flux de informații. Existența și munca permanentă a redacției informative de tineret.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

Informarea mai amplă a tinerilor din Panciova și încadrarea lor mai activă în procesele decisive. Educația și promovarea tinerilor jurnaliști, ca investigatori și comentatori, și pregătirea pentru crearea proprie de conținut de radio. Ridicarea nivelului de cultură generală, informare și gândirea critică, activism și voluntariat.

Indicarea problemelor actuale locale, cât ale tinerilor atât și ale comunității în care trăim.

Promovarea drepturilor omului și încadrarea în procesele decisive. Raportare permanentă despre subiectele actuale din cele mai diferite domenii din viața tinerilor. Legătura mai tare între tineret din comunități marginalizate și neajuns vizibile (comunități minoritare, tinerii cu necesități speciale, social vulnerabili etc.)

REZULTATELE PE TERMEN SCURT:

Punere în funcțiune a unui post de radio internet. În jur de 30 de tineri vor fi formați pentru munca la postul de radio. Problematica de care se ocupă proiectul, va fi pusă în focarul comunității locale, deoarece această inițiativă se încadrează în Strategia de dezvoltare a vieții tinerilor din Panciova. Dezvoltarea concurenței în domeniul programului informativ al tinerilor, mai ales în comparație cu inițiativele existente. În orice sens, îmbogățirea ofertei de mass-medii, activiste și culturale pentru tineret și cetățeni.

REZULTATELE PE TERMEN LUNG:

Scena informativă locală va fi îmbunătățită semnificativ cu existența unui post de radio pentru tineret, ca centru de educație, organizare și schimb de informații;

Tinerii vor avea spațiu pentru exprimare și realizare a drepturilor omului care sunt garantate prin ”Carta privind drepturile copilului a ONU”;

Generațiile persoanelor înstruite, vor transmite cunoștințele și experiențele lor, viitorilor cursanți, și intensiv se vor activa la dezvoltarea tineretului responsabil față de comunitatea locală și în mod activ, la rezolvarea problemelor existente;

La tineret este dezvoltată conștiința despre necesitatea participării în viața publică, ceea ce este de importanță crucială pentru dezvoltarea societății de viitor;

Tinerii se motivează pentru voluntariat, fac cunoștință cu beneficiile acestui angajament, cu ce se dezvoltă categoriile de altruism și umanitate;

Se înaintează programele de educație informală și formală;

Deschis și permanent sunt reprezentate interesele tinerilor, ca purtători ai dezvoltării comunității locale în viitor și comunității în general;

Se activează spre deschiderea posibilităților noi și prevenirea abandonării comunității locale;

Se înaintează și deschide sistemul de plasare a subiectelor de interes pentru tineri în comunitatea locală, mai ales în domeniul conținutului care ține cont de grupurile marginalizate și comunitățile minoritare;

Se face rețeaua cu inițiativele similare în local și nu numai.