Search in the website:

Despre Noi

Asociația pentru Cultură Generală și Informare Liberă ”OMNIBUS”, este organizație nonguvernamentală și non-profitabilă, înființată cu întenția de a realiza obiective din domeniul culturii generale, comunicării, artei, informării, educației, tineretului, minorităților, fluxului de idei, ectropiei, ecologiei, producerii activismului civic și promovării păcii. Obiectivele noastre generale sunt depunerea bazelor, dezvoltarea și împuternicirea relațiilor culturale, toleranței și colaborării între diferite culturi și civilizații, precum și îmbunătățirea producerii tuturor felurilor de comunicare din domeniul schimbului liber de informații din domeniul științei, culturii, artei, mass-mediilor, internetului etc.

Dorim să dezvoltăm libertățile și toate formele de responsabilitate socială și vizibilitatea mass-mediilor non-profitabile. Obiectivul nostru este să dezvoltăm informarea obiectivă, fără interes propriu, non-profitabilă și independentă, precum și promovarea tuturor ideilor și practicilor progresiste, în conformitate cu ”Carta drepturilor omului a ONU”. De asemenea, dorim să promovăm protecția drepturilor, libertăților și eticilor de egalitate din punct de vedere de gen, orientare sexuală, minoritate, vârstă, grup vulnerabil și marginalizat, afiliere etnică sau alegerii libere a stilului de viață.

Susținem dezvoltarea durabilă a politicii pacifiste și păcii pe Pământ și nu numai, iar în special susținem educația organizată și participarea tinerilor și cetățenilor în crearea și plasarea tuturor conținuturilor din domeniul obiectivelor generale și motivelor noastre de a ne organiza.

Cel mai mult dorim să ne focusăm spre dezvoltarea și practicarea jurnalisticii, abilităților ziaristice și informării, mai ales între tineret, cu scopul avansării participării lor active în viața publică, mai ales la radioul pentru tineret al sectorului civic, al cărui sunteți oaspeți. Mai precis, în vederea producerii și difuzării programului de radio, dorim să promovăm dreptul la comunicare, ajutăm fluxul de informăre liberă și atitudini, încurajăm expresivitatea creativă și contribuim la procesul democratic și dezvoltarea societății pluraliste. În acest sens, intenția noastră este să sprijinim permanent talentele locale creative, mai ales pentru a oferi suport tinerilor la efectuarea dreptului lor la informare liberă și exprimare a atitudinilor prin programe de beneficiere, educație și dezvoltare general-culturală, dar independent de guvern, instituții comerciale și religioase și/sau partide politice și influența lor.

Deși trăim în mediu multicultural al Voivodinei, una dintre cele mai importante obiective este ca în mod responsabil să asigurăm dreptul la prezența minorităților și grupurilor marginalizate, precum și să promovăm și apărăm diversitatea culturală și lingvistică. De asemenea, dorim să încurajăm schimbul între comunități de posturi de radio, folosind mass-medii în scopul dezvoltării toleranței, democrației și societății civice, prin campanii antidiscriminatoare la toate nivelele.

Obiectivul este să ne ocupăm de crearea rețelei și realizarea participării în activitățile tuturor organizațiilor din țară și străinătate care promovează același obiective sau similare ca ale noastre, și în acest sens, suntem deschiși spre toate aspectele de colaborare, asigurând spațiu informativ pentru toți partenerii, organizații și indivizi care vor să ni se alăture.

Bine ați venit!