Search in the website:

O nama

Udruženje za opštu kulturu i slobodno informisanje „OMNIBUS” je nevladino i nedobitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti opšte kulture, komunikacija, umetnosti, informisanja, edukacije, omladine, manjina, protoka znanja, ektropije, ekologije, produkcije građanskog aktivizma i promocije mira. Naši osnovni ciljevi su uspostavljanje, razvoj i osnaživanje kulturnih veza, tolerancije i saradnje između različitih kultura i civilizacija, kao i unapređenje produkcije svih vidova komunikacija u domenu slobodne razmene informacija iz oblasti nauke, kulture, umetnosti, medija, interneta i dr.

 

Želimo da unapređujemo slobode i sve forme društvene odgovornosti i statusa neprofitnih medija. Cilj nam je da razvijemo objektivno, bezinteresno, neprofitno, nepristrasno i nezavisno informisanje i promociju svih progresivnih ideja i praksi, u skladu s „Poveljom o ljudskim pravima Ujedinjenih Nacija”. U skladu s tim, želimo da promovišemo zaštitu prava, sloboda i etike jednakosti i ravnopravnosti u pogledu: roda, seksualnog opredeljenja, manjina, uzrasta, marginalizovanih i ranjivih grupa, etničke ili druge pripadnosti ili izbora životnog stila. Zalažemo se održivi razvoj miroljubivosti i politike mira na planeti Zemlji i šire, a posebno za organizovanu edukaciju i participaciju mladih i građanstva u kreiranju i plasmanu svih sadržaja iz domena osnovnih ciljeva i razloga našeg udruživanja.

 

Najviše želimo da se usredsredimo na razvoj i praktikovanje novinarstva, novinarskih veština i informisanja, posebno među omladinom, s ciljem unapređenja njihove aktivne participacije u javnom životu, i to putem omladinske radio-stanice civilnog sektora, koju ste upravo posetili. Preciznije, u pogledu produkcije i emitovanja radio-programa, želimo da promovišemo pravo na komunikaciju, pomažemo slobodan protok informacija i mišljenja, podstičemo kreativno izražavanje i doprinosimo demokratskom procesu i razvoju pluralističkog društva. U tom smislu, namera nam je da permanentno aktiviramo lokalne kreativne talente posebno radi pružanja podrške mladima na ostvarivanju njihovog prava na slobodno informisanje i javno izražavanje mišljenja kroz programe za dobrobit, obrazovanje i opštekulturni razvoj, a urednički nezavisno od vlade, komercijalnih i verskih institucija i/ili političkih partija i njihovog uticaja.

 

Premda živimo u multikulturalnom miljeu Vojvodine, jedan od važnih zadataka nam je i da odgovorno obezbedimo pravo na medijsko prisustvo manjina i marginalizovanih grupa, kao i da i promovišemo i štitimo kulturnu i jezičku raznolikost. Takođe, želimo da podstičemo razmenu između zajednica radio-stanica koristeći medije u svrhe razvoja većeg razumevanja tolerancije, demokratije i opšteg društvenog razvoju putem anti-diskriminacijskih kampanja na svim nivoima.

 

Cilj nam je i da radimo na umrežavanju i ostvarivanju učešća u aktivnostima svih organizacija u zemlji i inostranstvu koje promovišu iste ili slične ciljeve, i u tom smislu smo otvoreni za sve vidove saradnje putem obezbeđivanja medijskog prostora za sve partnere, organizacije i pojedince koji žele da nam se pridruže.

 

Dobro došli!